Foto:
Aangeboden door AbrahamArt

De verschillen tussen pop art kunst en moderne kunst verder toegelicht

In de moderne kunst speelt experimenteren een grote rol. Bij de pop art staat een stortvloed aan beelden en indrukken centraal. Alhoewel de stromingen wel degelijk van elkaar verschillen is pop art een stroming binnen de moderne kunst. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op pop art waarna vervolgens de moderne kunst aan bod komt. Ten slotte worden de verschillen uitgelicht.

Wat is pop art en waar is het aan te herkennen?

Pop art kunstenaars wilden kunst toegankelijk maken voor iedereen. Kunstenaars zetten zich af tegen de elite door gebruik te maken van de gedrukte media. Ze wilden populaire kunst maken voor een modern en breed publiek. De overgang van abstract expressionisme naar pop art wordt gekenmerkt door het werk van Robert Rauschenberg. Wat kenmerkend is aan pop art is dat  iedereen het begrijpt en het is vaak in series is gemaakt. Ook zit er vaak een humoristisch component in. Een voorbeeld hiervan is dat objecten vaak uit hun oorspronkelijke context worden gehaald en vervolgens worden uitvergroot.

Pop art schilderen aan de wand zijn de ideale wanddecoratie. Ze zullen hoe dan ook blijven bloeien doordat je een stortvloed aan beelden en indrukken moet verwerken. Op die manier zul je altijd wel weer iets nieuws in het schilderij ontdekken. Alleen pop art manifesteert zich niet alleen in schilderijen maar ook in beeldende kunst. Het op zoek gaan naar grenzen komt in veel pop art werken naar voren.

Wat is moderne kunst en wat is kenmerkend?

Na de naoorlogse jaren komt de moderne kunst in een stroomversnelling terecht. De welvaart stimuleerde kunstenaars om continu te innoveren en te vernieuwen. Kunstwerken uit deze categorie worden gekenmerkt door abstractie en kleur. Moderne kunst komt grofweg uit de periode tussen 1880 en 1970; niet te verwarren met hedendaagse kunst die uit de periode vanaf 1980/90 is gemaakt.

Met moderne kunst wordt kunst bedoeld waarin de wensen van de opdrachtgever iets meer naar de achtergrond verschuiven. Het concept en idee van de kunstenaar voeren de boventoon in het geheel. In deze tijd maakt fotografie een grote opmars waardoor beeldende kunstenaars een stuk meer vrijheid krijgen in hun werk. Allereerst verzetten de impressionisten zich tegen de academische kunst. Het spelen met licht, kleur en perspectieven maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Na de impressionisten ontstaat er een nieuwe stroming, namelijk het pointillisme. Ook de expressionisten verschijnen op het toneel. Er ligt een grote focus op het persoonlijke gevoel wat de schilderijen beogen te creëren. De innerlijke uitdrukking die uit het schilderij af te leiden valt is leidend.

Vanaf de jaren veertig en vijftig van de negentiger jaren ontstond het abstract expressionisme. Zij willen zich afzetten tegen de belerende en intellectuele status van de kunst. Daarna, in de jaren tachtig, wordt het expressionisme weer volledig omarmd. Het uitdrukking geven aan eigen gevoelens en gedachten speelt een belangrijke rol.

De verschillen tussen pop art en moderne kunst verder toegelicht

Bij moderne kunst wordt de relatie tussen kunst en hedendaagse leven geproblematiseerd. Dit wordt bij pop art niet gedaan omdat het een manier van leven op zich is. Pop art kunstenaars beogen juist de grens tussen kunst en het leven op te heffen. Ze willen juist de schoonheid van de consumptiemaatschappij en het moderne leven laten zien.  Dus zij zien de welvaart juist als een manier om jouw belevingswereld uit te breiden. Verder heeft moderne kunst vaak een diepere betekenis en komt er een emotionele diepgang naar voren. Dit is bij pop art meestal niet zo. De meeste beelden die naar voren komen zijn afkomstig uit het dagelijkse leven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden