Corona-achterstanden op Twaalfruiter succesvol aangepakt


<p>Door stevig in te zetten op extra instructie werd dit gemis echter in korte tijd weer grotendeels gecorrigeerd. (Foto: Privé)</p>

Door stevig in te zetten op extra instructie werd dit gemis echter in korte tijd weer grotendeels gecorrigeerd. (Foto: Privé)

(Foto:)

Corona-achterstanden op Twaalfruiter succesvol aangepakt

VLEUTEN - Komen kinderen slechter uit de coronacrisis? Bij basisschool de Twaalfruiter signaleerden ze na de lockdown onderwijsachterstanden bij leerlingen. Door stevig in te zetten op extra instructie werd dit gemis echter in korte tijd weer grotendeels gecorrigeerd. De verlengde schooldag bleek voor sommige kinderen een uitkomst.

“Dat digitaal onderwijs minder effectief is, dat wisten we. Maar dat de achterstanden zo duidelijk aanwezig waren, was echt schrikken,” vertelt directeur Mirte van den Berg. “Nog voor de zomervakantie is door de leraren intensief gekeken naar de resultaten die de kinderen hadden behaald. Duidelijk werd dat het (voorbereidend) technisch lezen in de coronatijd deuken had opgelopen.”

De resultaten werden op de Twaalfruiter gezamenlijk geanalyseerd door de leraren van groep 1, 2 en 3, waarna direct een aanpak werd uitgerold voor de kinderen die na de zomer in zowel groep 3 als groep 4 zouden starten. Direct na de zomervakantie werd er ingezet op veel extra instructie, veel oefenen en veel herhalen. Ouders van kinderen die uitvielen op het lezen werden opgebeld door de school, met de vraag of hun kind twee keer per week een verlengde schooldag wilde volgen. Er werd enthousiast gereageerd. Ouders werden uitgenodigd bij de eerste extra les na schooltijd en kregen toelichting over de aanpak en het programma. Ook werd de samenwerking met ouders opgezocht, zodat zowel thuis als op school veel extra geoefend werd.

Ook in de klassen onder schooltijd werd door iedere leerling extra geoefend om het lezen goed onder de knie te krijgen. De school vroeg subsidie aan bij het Rijk en kon de verlengde schooldag hierdoor vanaf de herfstvakantie ook met die gelden bekostigen. Door de analyse van de resultaten kon de school na enkele maanden zien dat het aantal kinderen in groep 3 dat uitviel op lezen gehalveerd was. In groep 4 werd het aantal uitvallers zelfs tot een minimum teruggebracht. Een heel aantal kinderen dat al voldoende kon lezen profiteerde ook van de aanpak en groeide -tot groot genoegen van de leraren- door naar sterke lezer. En misschien nog wel het belangrijkste van alles: het plezier in het lezen was weer terug. Volgens de school zijn ze er echter nog niet. “We streven er naar dat we alle kinderen op voldoende niveau krijgen. We weten dat taal en lezen zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Hiaten in het technisch lezen, kunnen in de toekomst weer moeilijkheden bij andere vakken veroorzaken. En dat willen we koste wat kost voorkomen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden