Logo brugutrecht.nl


Peter Besemer was verrast door de komst van de burgemeester.
Peter Besemer was verrast door de komst van de burgemeester.

Speld van de Stad Utrecht voor dirigent Peter Besemer

Van zangertje in kinderkoor Mekkiko (Meerns Katholiek Kinderkoor), via het jongerenkoor naar dirigent van zangkoor Uriël in de Meern. Vanwege zijn 50-jarig jubileum als zingend lid van de gemeenschap kreeg Peter Besemer (58) de Speld van de Stad Utrecht.

Door Anette Aarendonk
Regio - Bij de oprichting van kerkkoor Uriël in 1985 vond de Katholieke Mariakerk in de Meern in Besemer als dirigent, naar wat nu blijkt, een stabiele factor. Na al die jaren werkt hij nog steeds de partituren uit, dirigeert en arrangeert hij. Hierbij wordt hij geholpen en gesteund door zijn partner Huub Manse, die daarnaast als combolid de dwarsfluit bespeelt.
Al met al tijd voor een verrassingsoverval tijdens de repetitie: burgemeester Van Zanen sprak lovende woorden over de inzet van Besmer, die niet alleen zijn tijd en energie gaf aan de kerkgemeenschap in de Meern, maar zich in de jaren zeventig al hard maakte voor Brasil op weg, een beweging die geld inzamelde ten behoeve van projecten voor achtergestelde groepen in Brazilië.
Vervolgens was het de beurt aan pastor Martin Los om de jubilaris toe te spreken. Ook hij sprak zijn bewondering en dankbaarheid uit over de tijd en energie die Besemer aan de kerkgemeenschap heeft gegeven. "Zang maakt dat mensen zich begrepen voelen. Het gaat over de muren van de kerk heen."

Reageer als eerste
Meer berichten