Logo brugutrecht.nl


De kajuitwanden zijn teruggeplaatst in het schip. Drie meubelstukken konden na restauratie op 21 juni gepresenteerd worden in Castelllum Hoge Woerd. Nu zijn ze voor het publiek te zien.
De kajuitwanden zijn teruggeplaatst in het schip. Drie meubelstukken konden na restauratie op 21 juni gepresenteerd worden in Castelllum Hoge Woerd. Nu zijn ze voor het publiek te zien.

De Meern 1 weer meer aangevuld

De meeste resten van gevonden Romeinse schepen zijn vermoedelijk afkomstig van exemplaren die ontmanteld zijn en waarvan het hout is hergebruikt voor andere doeleinden. Een uitzondering daarop is het schip dat in 1997 ontdekt werd ten westen van de Meern.

Regio - De 'De Meern 1', zoals het schip later werd aangeduid, is in 2003 opgegraven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bleek het meest compleet bewaarde rivierschip te zijn dat in Noordwest Europa bekend is.
Hieruit kon de conclusie getrokken worden dat het in vol bedrijf was toen het rond het jaar 190 getroffen werd door een ramp. In het schip werden namelijk, naast persoonlijke spullen van de schipper, gereedschappen en meubilair gevonden. Over de schipper en zijn reisdoel is niets bekend.
De restanten van het schip zijn na jarenlange conservering in 2015 ondergebracht in het Museum in Castellum Hoge Woerd in De Meern.
Afgelopen week werden de kajuitwanden na zorgvuldige restauratie teruggeplaatst in het schip. Doordat een groot deel van het schip, inclusief het meubilair, 1800 jaar lang onder water en dus vrij van zuurstof heeft gelegen, is veel van het hout bewaard gebleven. Daarom konden drie meubelstukken, na restauratie, op 21 juni gepresenteerd worden in Castelllum Hoge Woerd.
Het gaat om een kleine kist, met bijzondere houtverbindingen op de hoeken, een grote timmermanskist en een kastje met paneeldeuren. De kisten hebben waarschijnlijk dienst gedaan als opbergplaatsen voor gereedschap, het kastje was wellicht een voorraadkast. De sporen van houtworm wijzen erop dat er veelal gebruik is gemaakt van hergebruikt hout.
Professor Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf vorige week een korte uitleg over hoe uniek deze vondst is en de betekenis voor de wetenschap. Daarna nam wethouder Kees Geldof de stukken, in bruikleen, van hem in ontvangst. Na 14 jaar wachten kunnen ze eindelijk aan het publiek worden getoond.

Reageer als eerste
Meer berichten