Logo brugutrecht.nl


Koninklijke Onderscheiding voor Paul Rozmus

Paul Rozmus uit Haarzuilens is onlangs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele inspanningen ten bate van de Haarse gemeenschap. Al ruim 42 jaar zet Paul zich vrijwillig in om de leefbaarheid in Haarzuilens te verbeteren en de gemoedelijke sfeer in het dorp te behouden.

De onderscheiding is uitgereikt door Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. ‘Zijn ervaring, tijd en talent zet Paul Rozmus in voor de maatschappij zonder daar iets voor terug te verwachten. Als burgemeester van Utrecht ben ik dan ook trots dat ik hem namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen mocht opspelden die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Onder luid gejuich van zijn dorpsgenoten heeft hij afgelopen vrijdag de waardering gekregen voor zijn inzet voor vele organisaties in ‘zijn’ Haarzuilens’, aldus Van Zanen.

Zich inzetten voor de gemeenschap vindt Paul de normaalste zaak van de wereld. ‘Je woont hier en je wilt een bijdrage leveren. Ik ben gewoon hartstikke trots op ons dorp en ons kasteel en ik hoop dat andere mensen hier met net zoveel plezier kunnen wonen als ik dat doe. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat’, vertelt een betrokken Rozmus. Zijn liefde voor het dorp resulteerde de afgelopen 42 jaar in vele vrijwilligersactiviteiten.

Op zijn achttiende ging Paul in het bestuur van de Kermis Oranjevereniging Haarzuilens waarin hij 23 jaar lang actief is geweest. Eerst als bestuurslid en de laatste dertien jaar als voorzitter. Tevens zat hij in het bestuur van 1 Eeuw Haarzuilens die van januari tot november 1998 uiteenlopende feestelijke activiteiten heeft georganiseerd. Ook was hij een tijd lang secretaris van Emmaus, zat hij in de initiatiefgroep voor de dierenweide en maakte hij deel uit van bewonersklankbordgroep Hoor de Haar. Hij heeft zich beziggehouden met het herinrichten van het dorp om verkeersproblematiek op te lossen, onderhoudt regelmatig contact met Natuurmonumenten en zit sinds de oprichting in het bestuur van Stichting Haarfijn.

Toen in 2001 bekend werd dat de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens dreigde te sluiten heeft de commissie ‘Behoud Haarse School’ alles op alles gezet om dit te voorkomen. Er werd een enquête gehouden, een informatieavond georganiseerd, het schoolbestuur werd bij elkaar geroepen en er werden afspraken gemaakt wat resulteerde in de toezegging dat de school niet hoefde te sluiten. Tot op de dag van vandaag is Stichting Haarfijn actief en organiseert jaarlijks diverse activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen van de Sint Bonifatiusschool.

Op welk project Paul het trotst is kan hij zo niet zeggen. Momenteel zit hij in de werkgroep Haarse Zon, waarvoor hij bewust weer nieuwe vrijwilligers benaderd heeft. Haarse Zon zet zich in om Haarzuilens energieneutraal te krijgen door zonnepanelen beschikbaar te stellen aan alle inwoners. Vanwege het beschermde dorpsgezicht mogen veel huizen in Haarzuilens geen zonnepanelen op het dak plaatsen. Door grote daken aan de rand van het dorp te voorzien van zonnepanelen kunnen inwoners energiecertificaten kopen en zodoende toch hun eigen opgewekte energie gebruiken. ‘Het lijkt me fantastisch dat je op de Thematerweg rijdt en daar dan de zonnepanelen ziet liggen van tig huishoudens. Elke dag rijden mensen dan langs hun eigen zonnepanelen en dat hebben we dan maar mooi met elkaar gedaan.’ Voorlopig is Paul nog niet klaar met het leveren van zijn bijdrage aan Haarzuilens.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox