Logo brugutrecht.nl


'Kind in Malawi' en 'Aktie voor Aktie' zijn beiden opgericht in Vleuten-De Meern en bereiden een samengaan voor. Eigen foto.
'Kind in Malawi' en 'Aktie voor Aktie' zijn beiden opgericht in Vleuten-De Meern en bereiden een samengaan voor. Eigen foto.

Voorbereiden samengaan

Vleuten-De Meern - De besturen van de stichting 'Kind in Malawi' en de vereniging 'Aktie voor Aktie' bereiden een samengaan voor. Beide organisaties zijn gericht op een betere toekomst voor kinderen, de een in Malawi, de ander vooral in Brazilië. Beide organisaties zijn opgericht in Vleuten-De Meern.

En beide organisaties zijn ervan overtuigd dat kinderen uit de armste gezinnen met name door opleiding een meer menswaardige toekomst tegemoet gaan waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen in hun geboorteland. Zonder afhankelijk te zijn van giften uit Nederland. Dat samengaan is nog geen voldongen feit. Eerst zal het besluit tot samengaan worden voorgelegd aan leden en donateurs. Alleen bij een positief besluit van deze groepen is een samengaan mogelijk. Dan zijn er natuurlijk nog de wettelijke en organisatorische eisen. Verwacht wordt dat een definitief besluit in april 2018 zal worden genomen.

Wel is zeker dat na het samengaan de projecten in Malawi en in Brazilië gewoon zullen worden voortgezet. Daarover worden goede afspraken gemaakt. Bovendien zal de nieuwe organisatie de garantie geven dat elke donatie voor 100 procent ten goede komt aan de kinderen uit zeer arme gezinnen. Dus geen aftrek voor overheadkosten. Maar dan ook geen dure wervingscampagnes.

Lid of donateur worden?
Wilt u lid worden en daardoor meepraten over het beleid of wilt u donateur worden? Dat kan via de websites van de beide organisaties, zie www.kindinmalawi.nl en www.aktievooraktie.nl. Hier is ook meer informatie en het laatste nieuws te vinden. Telefonisch contact opnemen kan via tel. 030-6665200.

Meer berichten
Shopbox