Verlengde Houtrakgracht. Correct geparkeerde auto's belemmeren doorgang.
Verlengde Houtrakgracht. Correct geparkeerde auto's belemmeren doorgang.

Fotowedstrijd: Vrij Rollen in Leidsche Rijn

LEIDSCHE RIJN - Leidsche Rijn bestaat 20 jaar. Een mooie aanleiding om samen te kijken hoe toegankelijk Leidsche Rijn (en de rest van Utrecht) is voor mensen met een rolstoel, rollator, scootmobiel, kinderwagen etc. Op tal van plekken valt de toegankelijkheid soms nog behoorlijk tegen. Daar kunnen wij allemaal samen met de gemeente iets aan doen.

Bijvoorbeeld door attent te zijn en ook te denken aan anders mobiele medeburgers! Maar ook door mee te doen met de fotowedstrijd 'Vrij Rollen in Leidsche Rijn' (en in de rest van Utrecht!).

Dit moet je doen: Maak van plekken die niet goed toegankelijk zijn of lijken een foto en stuur die in voor de fotowedstrijd Vrij Rollen in Leidsche Rijn. Een jury selecteert de 25 beste foto's voor een foto-expositie die op verschillende plekken in Utrecht te zien zal zijn. De beste drie foto's worden beloond met een leuke prijs. Na afloop van de expositie worden alle foto's overhandigd aan de betrokken Utrechtse wethouder, met de oproep om de ontoegankelijke plekken aan te pakken en Utrecht nog toegankelijker te maken.

De eisen van toegankelijkheid van onze stad zijn geregeld in het verdrag Agenda22 van de Verenigde Naties. Nederland heeft dat verdrag geratificeerd en elke gemeente in Nederland is verplicht om te voldoen aan de eisen in dat verdrag. In Utrecht lijkt alles goed geregeld, maar ondanks alle goede plannen wil het nog wel eens mis gaan: drempels die te hoog zijn, afvalcontainers die onbereikbaar zijn, bouwmateriaal op de stoep, fietsen waar ze niet horen, etc. Allemaal kleine voorbeelden van grote hindernissen voor wie zich met wielen moet voortbewegen. Maar denk ook eens aan de hindernissen voor medeburgers die een visuele beperking hebben. De ribbellijnen zijn er voor hen niet voor niets. Samen kunnen we de toegankelijkheid van Utrecht verder verbeteren en van onze stad c.q. van Leidsche Rijn een plek maken die nog beter toegankelijk is voor iedereen, ongeacht de manier waarop je je verplaatst.

Fotowedstrijd

Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd Vrij Rollen in Leidsche Rijn. De foto's van minder goed toegankelijke plekken mogen overal in Utrecht gemaakt zijn. Alle foto's dingen mee naar een plek in de foto-expositie. Maar de 2oe verjaardag van Leidsche Rijn maakt dat aan de wedstrijd alleen inwoners van Leidsche Rijn en locaties in Leidsche Rijn mogen meedoen.

Dit zijn de regels: maak een duidelijke, mooie, scherpe en goed belichte foto van een minder goed toegankelijke situatie in Utrecht (Leidsche Rijn) en stuur je foto op naar vrijrollen@gmail.com. Vergeet niet je naam en de locatie van de foto duidelijk te vermelden! De drie winnaars krijgen per e-mail bericht. De deadline in 15 juni 2018. De expositie begint kort daarna. De uitslag van de wedstrijd en de prijsuitreiking vinden plaats in de Week van de Toegankelijkheid begin oktober 2018 door de verantwoordelijke de Utrechtse wethouder.

Meer berichten