Foto:

Openluchtmis Castellum Hoge Woerd

Roberto Cancian

Jezus en de Rare Jongens

Op het binnenplein van Castellum Hoge Woerd wordt zondag 8 juli aanstaande een feestelijke Openluchtmis georganiseerd. Een mis, 'Jezus en de Rare Jongens', in een sfeervolle omgeving om veel mensen bij elkaar te laten komen. "Het is voor de lokale gemeenschap een moment van zichtbaar zijn, verbroedering en mogelijkheden om nieuwe mensen te leren kennen", geeft zr. Lúcia Schnekemberg aan.

De Meern - "De parochie 'Licht van Christus in Vleuten / De Meern probeert creatief aanwezig te zijn midden in Leidsche Rijn. Een plek waar duizend nieuwe bewoners van overal vandaan zijn komen te wonen. Iedere maand komen veertig nieuwe inschrijvingen bij de Parochie Licht van Christus. Wij kunnen deze mensen niet allemaal door middel van een huisbezoek bereiken, omdat het er veel zijn. Als parochie vergt het van ons creativiteit om mensen op een andere manier te bereiken", vult ze aan.
'Rare jongens', heeft te maken met de Romeinen. "De pastoor zal in zijn preek vergelijkingen maken tussen Jezus en de Romeinen aangezien deze plek van betekenis is als plaats waar de Romeinen gewoond hebben en een belangrijk waterweg was", legt zr. Lúcia uit. Door een openluchtmis te organiseren op een veel bezochte en ook nog eens veelzijdige en mooie plek, wil de parochie mensen bijeen brengen. "Sommigen denken dat onze twee kerkgebouwen voor zich spreken met de hoge torens van de Willibrordkerk in Vleuten en de Mariakerk in De Meern. Wij merken in gesprekken met nieuwe bewoners echter juist vaak dat ze vragen naar het adres van de kerk. Wij willen proberen om als kerk daar aanwezig te zijn waar mensen samenkomen." Dat is net zoals het beleidsplan dat zorgzaamheid en zichtbaarheid uitdraagt. "Respectvol willen wij zichtbaar zijn in de grote Vinexwijken van Leidsche Rijn. Zoals Paus Franciscus zegt 'Laten we naar buiten treden, de deuren opendoen, laten we de moed hebben nieuwe wegen uit te zetten voor de verkondiging van het Evangelie."
Sinds enkele jaren heeft de Parochie Licht van Christus zich voorgenomen om een Openluchtmis te organiseren buiten de kerkgebouwen. Plaatsen als het Maximapark (in 2014), Cinemec (2016) en nu dus ook Castellum Hoge Woerd zorgen voor die sfeervolle omgeving waar een Eucharistieviering met een grote groep mensen gevierd kan worden. Dat geldt zowel voor parochianen als mensen van buiten die daarbij aansluiten." Zr. Lúcia nodigt alle buurtbewoners uit voor de feestelijke Openluchtmis op het binnenplein van Castellum Hoge Woerd die om 10.00 uur begint. "Wij willen de mensen laten ervaren hoe het is om met heel veel mensen een openluchtmis te vieren met het thema; Jezus en de Rare Jongens. Een mis met blije liedjes, een enthousiaste priester en waar veel te doen is voor de kinderen. Het belooft weer een gezellige dag te worden waarbij wij als kerk graag naar buiten treden. Voor meer informatie zie ook: www.lichtvanchristus.nl.

Meer berichten