Foto:

Up & Down viert 35-jarig jubileum

Bridgen in De Schalm

Roberto Cancian

Dit jaar bestaat Bridgeclub Up & Down 35 jaar. Een hele mijlpaal voor de club die haar avonden organiseert in Sociaal Cultureel Centrum De Schalm in De Meern. De club heeft 55 vaste leden die drie keer in de maand, de derde dinsdag is voor de postzegelclub, bij elkaar komen om vijf keer vijf spellen met elkaar aan te gaan.

De Meern - Van het bestuur zijn voorzitter Jaap Moll, penningmeester Do van der Hulst, secretaris Lottie van der Voorn en bestuurslid 'Lief en Leed' Riet de Wit samengekomen. Wedstrijdsecretaris Joke Baas is het vijfde bestuurslid van de vereniging (niet aanwezig i.v.m. vakantie) die ooit is ontstaan als niet-rokersclub in De Meern.

Het geheim

"Het geheim van de club is de gezelligheid", geeft één van hen aan. Het jongste lid van de bridgeclub is 50 jaar en het oudste lid is de negentig jaar net gepasseerd. De ontspanning die het viertal gezamenlijk laat zien, verdwijnt wanneer men op dinsdagavond aan tafel zit. "Tijdens het spelen is het rustig in de zaal en wordt er niet tot nauwelijks gesproken. Maar daarna wordt er gezellig met elkaar gekletst en nagepraat", zegt Riet.

De bridgewereld

Bij Up & Down, dat haar naam dankt aan speltermen uit de bridgewereld, wordt in de A- en B-lijn gespeeld. "Bij bridge is het zo dat wanneer je een slag te weinig hebt, je down gaat en wanneer je één of meer slagen meer maakt, ga je up. Zo is die naam ontstaan", geeft Jaap Moll aan. Hij is inmiddels vijftien jaar lid van Up & Down. "Ik stond eerst nog op de wachtlijst maar na twee jaar lidmaatschap vroeg men of ik in het bestuur wilde komen. Nu ben ik inderdaad voorzitter maar we doen het hier vooral samen."

Vijftien jaar lid

Aan tafel zit ruim zestig jaar lidmaatschap, dat zegt al genoeg over het belang van de bridgeclub. Riet en Do zijn al vijftien jaar lid, Lottie sloot tien jaar terug aan bij de club. "Het is een gezellige club en een goede invulling voor je oude dag", zegt ze. Vervolgens ontaardt het gesprek richting het speltechnische gedeelte waarbij het bieden, het tellen van de kaarten, het snijden maar ook het lezen van de kaarten als belangrijk issue naar voren wordt gehaald.

Verrassingen

"Bieden is de helft van het spel", zegt Jaap dan. "Er zijn veel systemen dus als beginnende speler is het best lastig. Daardoor krijg je ook verrassingen wat het nog leuker maakt", vult Lottie aan. Het wedstrijdelement komt even omhoog maar maakt ook weer plaats voor waar het om gaat. "De ontspanning en de gezelligheid, maar winnen willen we allemaal", sluit Jaap af.

Het is een gezellige club
en een goede invulling voor je oude dag


35 jaar

In december, tijdens de Kerstdrive, wordt het 35-jarig bestaan van de club gevierd. "In september van dit jaar gaan we weer beginnen. Wanneer mensen willen aansluiten, dan zijn ze van harte welkom in De Schalm. Wij kunnen best wel wat verjonging gebruiken", lachen de anderen aan tafel.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Lottie van der Voorn vialottievandervoorn@hetnet.nl of 030-2711924

Meer berichten