Foto:

Afscheidsmis zusters Huize Alenvelt Vleuten

Roberto Cancian

Vertrek met pijn in het hart

Het was een dubbel gevoel bij de eucharistieviering op 9 september jl. in de Willibrordkerk in Vleuten. De zusters SMMP, voluit congregatie van de heilige Maria Magdalena Postel, vierden dat samen met de Parochie. Dit uit dankbaarheid voor bijna zestig jaar kloostergemeenschap in Vleuten. De mis markeerde echter ook het afscheid van vijf van de zeven zusters.

Vleuten - De zusters zijn sinds 1952 een bekende verschijning in Vleuten. Vijf zusters, allen 80 jaar of ouder, verhuizen naar Boxmeer aangezien zij meer zorg nodig hebben. De zusters zijn al deze jaren zeer actief geweest in de gemeenschap. Met onder andere de zorg voor ouderen in Jozefzorg (nu Parkhof) en de actieve betrokkenheid bij de Willibrordschool. "Het kloostercomplex van de orde Boxmeer biedt goede zorg en dagelijkse liturgie", geeft Zr. Lúcia Schnekemberg aan. Samen met Zr. Rita Pomberg blijft zij als kleinste gemeenschap in de parochie wonen om hun missie voort te zetten. "Ik ben in 1995 vanuit Brazilië naar Vleuten gekomen om de groep zusters te versterken. Zr. Martha de Groot en Zr. Caecilia van de Bilt zijn echt afkomstig uit Vleuten. Zr. Martha woont al dertig jaar in huize Alenvelt. Zij hebben samen Vleuten zien groeien en veranderen", vult Zr. Lúcia aan die zelf bezig is met verschillende activiteiten in de Parochie Licht van Christus. "Hier voel ik mij thuis en kan ik mijn roeping/missie gestalte geven. Zr. Rita blijft bij mij als biddend zuster in de parochie. Zij heeft een heel nieuwe missie in de parochie op haar oude dag: 'bidden'. Wij tweeën noemen onszelf parochiezuster in plaats van kloosterzuster. De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, ik blijf hopen dat er nieuwe roepingen zullen komen om het apostolaatswerk van de zusters met liefde en toewijding op een eigen manier voort te zetten. Wij blijven hopen op nieuwe zusters, maar dat ligt in Gods handen." In 1952 is de congregatie van de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel naar Vleuten gekomen om voor de ouderen te zorgen in het gebouwde verzorgingshuis Jozefzorg. De toenmalig pastoor Beutener en de burgemeester van de Heide hebben zich ingespannen om de zusters naar Jozefzorg te krijgen. Daarvoor woonden zij in het Utrechtse Tuindorp. "Verschillende zusters kwamen al voor 1952 op de fiets naar Vleuten om les te geven op school. Met de nieuwe woning in Vleuten is ook het noviciaat op Jozefzorg, de opleiding voor nieuwe zusters gevestigd. Van 1952 tot 1960 verzorgden de zusters verschillende oudere mensen in Jozefzorg aangezien toen de AOW nog niet bestond. "De pastoor van de toenmalige Willibrordparochie en de burgemeester hadden een vurige wens; de zusters naar Vleuten zien te krijgen om ouderen te verzorgen. Daarvoor hebben ze Jozefzorg gebouwd." In 1959 werd een nieuw klooster gebouwd aan de Hindersteinlaan met de naam: Klooster Spes nostra ('onze hoop'). "Nu, na bijna zeventig jaar, moeten wij Huize Alenvelt, gebouwd voor de oudere zusters, verkopen."

Omdat in de omgeving geen verzorgingshuis is in combinatie met dagelijkse liturgie, verhuizen de zusters naar Boxmeer. Daar kunnen zij lichamelijke en geestelijke verzorging krijgen. "De zusters vertrekken met pijn in het hart, maar blijven verbonden met hun geliefde Vleuten", aldus Zr. Lúcia.

Meer berichten