De heipalen van de oudere brug zijn deels bewaard gebleven. Foto: Erfgoed gemeente Utrecht
De heipalen van de oudere brug zijn deels bewaard gebleven. Foto: Erfgoed gemeente Utrecht (Foto: Erfgoed gemeente Utrecht)

Bijzondere vondst in Leidsche Rijn

Bij archeologisch onderzoek in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn werd ruim een week terug een Romeinse brug ontdekt. De brug was onderdeel van de doorgaande weg op zuidoever van de Rijn, waar vanaf 41 na Chr. een reeks forten de grens van het Romeinse rijk bewaakte. De brug is aangelegd om de grensweg over een zijriviertje van de Rijn te leiden. Alle zestien eikenhouten brugpijlers zijn bewaard gebleven.

Leidsche Rijn - Afgelopen dagen werd onder de eerste brug nog een oudere brug ontdekt. "Een extra verrassing", vertelt Herre Wynia. De gemeentelijk archeoloog van Utrecht is als projectleider verantwoordelijk is voor de opgraving. "Geweldig dit. Vanaf 1997 zijn wij al bezig met opgravingen in Leidsche Rijn. Dit is het laatste gedeelte van een groot gebied. Dat je dan onder de al gevonden brug nog een brug vindt, is wel heel bijzonder."
De nog oudere brug werd gevonden bij het terugzetten van het profiel. "Op dat moment vonden wij extra heipalen die afgedekt waren met klei. Het is geweldig dat het hout er na 2.000 jaar nog is", zegt hij enthousiast. Iedere dag zijn er drie tot vier mensen bezig op de locatie. ''Het hout van de brug die er onder ligt is van een ander soort dan de brug die we daarvoor al vonden. De jaarringen gaan ons waarschijnlijk vertellen wanneer de bomen zijn gekapt en dan weet je ook wanneer de brug is gebouwd", geeft Herre Wynia aan.

Wat de twee bruggen betreft gaat het bij beiden om een zogenaamde 'paaljukbrug', die gedragen wordt door een rooster van vier bij vier palen. Ook de twee landhoofden waar de brug op uitkwam zijn voor een deel bewaard gebleven. Opvallend is het gebruik van basaltbrokken uit de buurt van Bonn om de landhoofden te beschermen tegen erosie. "Het materiaalgebruik wijst erop dat de brug kan zijn gebouwd tijdens één van de grote bouwcampagnes langs de Romeinse grens (limes) in het jaar 100 of 125. De brug die we nu daaronder hebben gevonden dateert waarschijnlijk vanuit het jaar 100 na Christus."
Het blijft bijzonder en daarom is het ook een secuur werk dat binnen een paar weken afgerond moet zijn. "Precies twintig jaar geleden is er ook al een dergelijke paaljukbrug ontdekt in Leidsche Rijn. Dat was in Veldhuizen, enkele kilometers westelijk van de nieuwe opgraving. Die brug dateert uit het jaar 125 en was, net als de nu gevonden brug, ruim 5,20 m breed. Dat is precies achttien Romeinse voeten. Bij de brug die we nu onder de onlangs gevonden brug aantroffen, zien we vier rijen met ook vier palen. De komende dagen zullen wij daar meer duidelijkheid over krijgen", geeft Herre Wynia nog aan.

Meer berichten