Sedum is een vetplant die goed tegen droogte én vochtige periodes kan.
Sedum is een vetplant die goed tegen droogte én vochtige periodes kan. (Foto: )

Open brief voor het vergroenen van het Berlijnplein

Wijkraad Leidsche Rijn en het Natuur- en Mileuplatform Leidsche Rijn stellen in een open brief aan het college van B&W en voor om het Berlijnplein groener te maken. Dat kan door het grind te vervangen door bloeiende planten. Bijvoorbeeeld zoals in het park, dat verderop op het dak van de A2 ligt, of door sedummatten. Bij Busstation Leidsche Rijn wordt een parkeergarage gebouwd waarbij de omgeving groener en klimaatbestendiger zou worden gemaakt. Die vergroeningsplannen vinden de Wijkraad en het Platform ruim onvoldoende.

Leidsche Rijn - Vanwege de klimaatverandering wil de gemeente Utrecht dat de stad beter bestand wordt tegen hitte en overmatige regenval. Voor het ontwerp van de nieuwe parkeergarage is aan de ontwerpers gevraagd om de parkeergarage en de omgeving groener te maken. Uit onderzoek blijkt dat dit niet kan, omdat de ventilatieopeningen van de parkeergarage hierdoor dicht zouden groeien. De ontwerpers stellen daarom voor om op de garage een grasdak te maken en rond de garage bloeiende bollen en moerascypressen te zetten. Ook komen er nestkasten voor vleermuizen en gierzwaluwen. Tenslotte komt er een groot beeld van een Snip op het dak.

Bloeiende planten

Wijkraad Leidsche Rijn en het Natuur- en Mileuplatform Leidsche Rijn geven aan dat de moerascypressen die er al staan niet voldoende kunnen groeien op de droge zandgrond. Van een grasdak zou tevens weinig te zien zijn. Daarom stellen de Wijkraad en het Milieuplatform voor om het grind op het Berlijnplein te vervangen door bloeiende planten. Dat kunnen dezelfde planten zijn als in het Willem Alexanderpark, verderop.
Afhankelijk van de kosten en mogelijkheden, kunnen het ook bloeiende duinplanten of sedummatten worden. Bankjes, voetpaden, bijenhotels en een zandbak voor graafbijen maken er dan een fleurig en fijn plein van. Verder stellen ze voor om in plaats van de Moerascypressen struiken neer te zetten die het goed doen bij droogte. Bijvoorbeeld Duindoorn, Liguster, Vlinderstruik, Brem en Jeneverbes. Dat zijn flinke struiken die goed groeien op droge zandgrond.

Autovrij

De andere pleinen in Utrecht worden zoveel mogelijk autovrij gemaakt. De Wijkraad en het Milieuplatform stellen daarom voor om de parkeerplaatsen op het plein pas weer te gaan gebruiken als de parkeergarages te klein zijn geworden.

Meer berichten