Kinderen begraven munten

Bouw nieuwe school bijzonder

Vleuten - De bouw van de Kees Valkensteinschool, BSO en kinderdagverblijf Haarzicht in de gelijknamige wijk, begint bijzonder. Op 12 december begraven kinderen zelfbewerkte metalen munten onder hun toekomstige kindcentrum. Zullen ze later worden herkend als een archeologische vondst van grote waarde?

Met het begraven van de munten wordt verband gelegd met de rijke geschiedenis van het gebied. Juist op de plek waar het komende jaar dit onderkomen van school en kinderopvang wordt gebouwd, is afgelopen zomer archeologisch onderzoek verricht en zijn belangrijke vondsten gedaan. De leerlingen waren hier nauw bij betrokken.

Energieneutraal

Het gebouw 'Kindcentrum Haarzicht' is volledig energieneutraal en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang gaan straks samenwerken. Trots zijn de gebruikers op de extra grote, groene speelruimte buiten. Het plein grenst aan een groen gebied en het naastgelegen parkeerterrein wordt deels ingericht als veilige speelplek. Met een goede inrichting ontstaat zo een fijne speelplek, voor alle kinderen in de wijk.

Naar verwachting wordt het gebouw in januari 2020 in gebruik genomen.

Meer berichten