Foto: Stichting Vrienden van het Máximapark

Wilgen knotten in het Máximapark

Het knotten van wilgen en ander bomen die daarvoor geschikt zijn begint al een aardige traditie te worden in het Máximapark. Ook dit jaar kan iedereen op zaterdag 15 december weer meedoen met de Vrienden van het Máximapark om het grootste stadspark van Utrecht weer een beetje mooier te maken.

Leidsche Rijn - Dit seizoen zijn de bomen op het eilandje in de Vikingrijn aan de beurt. Ook worden wilgen langs de oever van de Vikingrijn geknot en gaan we snoeiwerk verrichten in de buurt van de lelievijver.

Wat is knotten?

Knotbomen worden eens in de paar jaar in het winterseizoen van hun kruin ontdaan waarna deze in het erop volgende jaar weer uitloopt. Als eenmaal een boom is geknot dan moet dat worden voortgezet. Als het knotten niet tijdig gebeurt groeit de kruin op de knot sterk uit. De takken worden dan zo zwaar dat de boom kan inscheuren of zelfs omvallen. Bij een onderhoudsbeurt worden de takken zo glad mogelijk afgezaagd. In natuurgebieden worden de knotbomen, wanneer ze iets ouder zijn, doorgaans om de vijf tot zeven jaar volledig geknot. Tussendoor volgt na enkele jaren een snoeibeurt, waarbij een aantal takken blijven behouden, vervolgens wordt de boom enkele jaren met rust gelaten. Jongere bomen zullen regelmatiger gesnoeid moeten worden.

Meedoen?

Iedereen die mee wil doen is op zaterdag 15 december a.s. vanaf 9.00 uur van harte welkom in de werkschuur van de Parkorganisatie aan de Alendorperweg 10a te Vleuten. Hier is gereedschap aanwezig. Voor koffie, limonade, koek, soep en broodjes wordt gezorgd. Rond 12.00 uur zijn we klaar. Kinderen zijn natuurlijk van harte welkom, zij vinden het vaak hartstikke leuk om met takken te slepen, Wel onder begeleiding van ouders/begeleiders uiteraard. Trek stevige schoenen aan en kleding die tegen een stootje kan.

Aanmelden

In verband met de catering wordt er gevraagd om uzelf aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@maximapark.nl.

Het hele jaar door organiseren de vrijwilliger van het Máximapark leuke activiteiten die terug te vinden zijn in de agenda op de website van het park.

Kijk voor meer informatie op de website www.maximapark.nl

Meer berichten