Foto: Gemeente Utrecht
Foto: Gemeente Utrecht (Foto: Gemeente Utrecht)

Hoogbouw Leidsche Rijn Centrum

Door de redactie

Drie hoge torens

De nieuwe hoogbouw in Leidsche Rijn Centrum zal bij de oplevering in 2023 het grootste gebouw van Utrecht worden. MARK, zoals het plan voor de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord heet, is een verticaal dorp van 140 meter hoog met ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen.

Leidsche Rijn - MARK bestaat uit drie hoge torens van 80, 100 en 140 meter. Dit wordt afgewisseld met laagbouw van maximaal 25 meter hoog. De 1.100 huur- en koopwoningen worden voorzien van een gedeelde, groene binnentuin. Ook aan de binnenzijde kunnen bewoners elkaar ontmoeten, sporten en ontspannen. Op verschillende niveaus worden hiervoor ruimtes ingericht. De hoogste toren krijgt een rooftopbar met uitkijkpunt op een glazen balkon. Dit balkon is voor iedereen toegankelijk.

Alle drie de torens krijgen een verlichte 'kroon'. Deze kroon refereert aan de geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied. Door tuinbouwkassen in de kroon te plaatsen kan er op grote schaal stadslandbouw worden toegepast voor de bewoners en omwonenden van MARK. Ook de groene binnentuin is een bijzonder ontwerp. Hier wordt geen park of plein gerealiseerd, maar vindt u straks een nieuw type buitenruimte: een stadswildernis. Dit is een klein bos dat openbaar toegankelijk is. Tevens wordt hier een fietsenstalling gerealiseerd met 3.500 parkeerplaatsen, deelfietsen en e-bikes. Voor de bewoners worden er 100 deelauto's beschikbaar gesteld.
De hoogbouwkavel bevindt zich aan de noordkant van het NS-station Utrecht Leidsche Rijn en ten westen van de A2 (vlakbij het Antoniusziekenhuis en The Wall). Eerder zou hier de Belle van Zuylen (262 meter hoog) komen. Dit plan is eind vorig jaar afgeblazen. Projectontwikkelaars werden daarna uitgenodigd om een plan te maken met een maximale hoogte van 140 meter. Aankomend jaar wordt er gestart met het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. De verwachting is dat er in 2021 gestart wordt met de bouw van MARK.

Hoger dan de Dom

Tot op heden is de Domtoren (112,3 meter) het hoogste gebouw van Utrecht. In de binnenstad van Utrecht mag er niet hoger gebouwd worden dan de Dom. Deze is namelijk het symbool van Utrecht en dat moet goed zichtbaar blijven. Buiten het centrum mag er niet hoger gebouwd worden dan twee keer de gemiddelde hoogte van die plek. Aan weerszijden van het stationsgebied én in het centrum van Leidsche Rijn mag hier wel van afgeweken worden.

Meer berichten