Opruimactie

Regio - De Partij voor de Dieren Utrecht organiseert op zaterdag 16 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur een speciale opruimactie in en langs de Leidsche Rijn, vanaf de Munt langs Molen de Ster naar het Westplein. Op deze manier vraagt de PvdD extra aandacht voor de problematiek rond vervuiling, die ook in kleinere waterwegen steeds zichtbaarder wordt. Plastic dat hier blijft liggen komt uiteindelijk in zee terecht en draagt bij aan de plastic soep. Iedereen kan aansluiten:"www.facebook.com/events/229848494624372.

Meer berichten