Subsidie voor blauwe initiatieven

Regio - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidieert vanuit de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in het waterschapsgebied. De initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie zijn heel divers. Denk aan de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats voor kinderen of het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten. De subsidie kan aangevraagd worden door een stichting, een vereniging of één persoon namens een groep mensen. Voorwaarde is dat het project of de activiteit in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvindt. Per aanvraag is er maximaal 5.000 euro beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de totale kosten betaalt. Kijk voor meer informatie op: www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling.

Meer berichten