Foto:

Werkzaamheden in Vleuten

Veiliger maken van de wegen

De afgelopen tijd is er op veel plaatsen in Vleuten aan de weg gewerkt. Niet alleen voor de bewoners aan deze straten, maar ook bij het verkeer dat gebruikmaakt van deze wegen, gaf dit ongemak, overlast en hinder.

Vleuten - Zo ook aan de Schoolstraat, waar verschillende werkzaamheden plaatsvonden. De straat is opnieuw ingericht en versmald. De fietsoversteek op de Thematerweg, vlakbij de Schoolstraat, is veiliger gemaakt. Inmiddels zijn beide wegen weer goed toegankelijk voor al het verkeer.
Voor dit jaar staan er nog meer werkzaamheden op de planning. Zo wordt er vanaf mei aan de Hindersteinlaan een zogenoemde duiker vervangen. Deze werkzaamheden zullen ongeveer een maand duren. Het winkelcentrum en het tankstation blijven bereikbaar, maar het verkeer zal enigszins gehinderd worden.

Zodra het werk aan de Hindersteinlaan klaar is, wordt er gestart met de nieuwe inrichting van de Wilhelminalaan. De straat wordt opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo worden er bomen geplant en komt er aan beide zijden een voetpad.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoon 14 030 of verkeer.en.vervoer@utrecht.nl. Ook op www.utrecht.nl/verkeersprojecten vindt u meer informatie.

Meer berichten