Een beeldimpressie van het te realiseren energielandschap.
Een beeldimpressie van het te realiseren energielandschap.

Duurzaam energiepark in polders Rijnenburg en Reijerscop

Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht heeft gisteren het conceptvoorstel gepresenteerd voor het energiepark in de polders Rijnenburg en Reijerscop naast De Meern en Veldhuizen. De gemeente gaat ontwikkelaars ruimte bieden voor het realiseren van een energielandschap met maximaal elf windmolens en 227,5 hectare zonnevelden.

Regio - Initiatiefnemers Rijne Energie, Eneco en BHM Solar hebben de persconferentie gevolgd van de gemeente Utrecht en zijn positief over het conceptvoorstel van de gemeente: "We zien mogelijkheden in het gebied en gaan op basis van het uitnodigingskader dat de gemeente heeft opgesteld de concrete mogelijkheden verkennen en samen met de omgeving verder uitwerken."

Utrecht op weg naar duurzaam en groen
Rijne Energie zet zich als bewonersgroep al bijna 3 jaar in om van dit energielandschap een succes te maken. "We vinden het ontzettend belangrijk dat onze stad substantieel duurzame energie gaat opwekken en ambitie toont. Met dit conceptvoorstel van het college van BW kunnen we 96.000 Utrechtse huishoudens van duurzame energie voorzien en daar zijn we trots op. Ook vinden we het belangrijk dat het gebied mooi groen blijft en daarmee zijn recreatieve waarde behoudt, ook al wordt het uitzicht op sommige plekken anders dan dat het was."

Zo min mogelijk hinder
Het college heeft in het conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. Gelet op de zorgen en opbrengsten van de participatie stelt het college extra voorwaarden om geluid en slagschaduw te beperken. Ook wil zij dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan bewoners en omwonenden. Rijne Energie staat hier volledig achter. "Omdat het energiepark bij een aantal woonwijken komt te staan, willen we zoveel mogelijk hinder beperken. De gemeente heeft hier randvoorwaarden voor opgenomen zoals het kiezen van geluidarme windmolens en een afstand van 800 meter tot de woonwijken zodat geluid en slagschaduw beperkt worden. We staan volledig achter deze randvoorwaarden en zullen deze opvolgen, uiteraard in overleg met de omwonenden."

Lokaal eigendom
50% lokaal eigendom is één van de uitgangspunten van het voorstel van het college. Het college heeft in het conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. "Wij kunnen als lokale coöperatie goed organiseren dat omwonenden én verder weg wonenden kunnen deelnemen in het energiepark op verschillende manieren: via een omwonendenregeling voor de directe omgeving, via een omgevingsfonds voor de hele polder, via de sociale grondvergoedingen en door deel te nemen in onze coöperatie. Voor jaarlijks 10 euro ben je lid en kun je naar eigen draagkracht investeren in dit groene energiepark. Met de opbrengst kunnen de leden samen nieuwe initiatieven opstarten. We werken hierin optimaal samen in een consortium met de andere initiatiefnemers Eneco en BHM Solar."

Sociale grondvergoedingen
Rijne Energie is ervan overtuigd dat sociale grondvergoedingen helpen bij de acceptatie van windenergie door de omwonenden. Bij sociale grondvergoedingen is het gebruikelijk dat niet alleen de grondeigenaar met een windmolen of zonneveld op zijn land een vergoeding krijgt, maar dat ook de overige omwonenden een deel van de vergoeding krijgen. "Het zou bijvoorbeeld een mooi uitgangspunt zijn als een substantieel deel van de grondvergoedingen naar de omwonenden kan gaan. Dit in navolging van het windproject in Culemborg."

Meer berichten