Drie dagen van Pasen

Wie wil weten wat het Paasfeest inhoudt is van harte welkom bij de vieringen van dit grootse feest in de Torenpleinkerk. Het begint op Witte Donderdag (18 april) om 19.30 uur. Die dienst vervolgen we op Goede Vrijdag (19 april) om 19.30 uur om daarna op Stille Zaterdag (20 april) om 22.00 uur buiten bij het paasvuur de nieuwe Paaskaars te ontsteken en daarmee het donker van de kerk te betreden en het licht te verspreiden. De dienst eindigt buiten met paasgezang begeleid door het carillon. Wees welkom!
 

Meer berichten