Logo brugutrecht.nl


Streefbeeld voor Moestuin de Haar

Afgelopen zaterdag heeft Stichting Moestuin de Haar de plannen gepresenteerd voor het weer terugbrengen van een moestuin in Haarzuilens op de gelijknamige locatie.

Haarzuilens - Er komen acht teeltvakken met in het hart een centrale rust- en ontmoetingsplek. Aan de oostzijde zijn kassen, een werkschuur en een ontvangstruimte voor de bezoekers gepland. De tuinmuur aan de noordkant, waar twee muurkassen zijn gepland, vormt als het ware één geheel met de moestuin. Het voormalige jachthutje aan de noordkant zal worden gebruikt door de vrijwilligers, die op de tuin werken.

De hoofdentree is vanaf de Eikstraat aan de zuidkant. Deze opzet is geënt op de historische structuur van de tuin. Met name de zichtlijnen vanaf het park van het Kasteel en vanaf de tuinmuur zijn gerespecteerd.

Dit Streefbeeld is een plaatje voor de toekomst. Stap voor stap gaat de stichting daar onder leiding van de tuinbaas en de vrijwilligers invulling aangeven. Voor een overeenkomst is men nu nog druk in gesprek met Natuurmonumenten en met een exploitant voor de tuin. Met de gemeente Utrecht heeft de stichting een eerste gesprek gehad over de noodzakelijke vergunning. En ook hier geldt: de kost gaat voor de baat; de stichting is naarstig op zoek naar subsidie en sponsoring. Het Rabobank Stimuleringsfonds heeft al een subsidiebedrag van € 3.000,- toegekend.

Voorlopig gaat Stichting Moestuin de Haar uit van de volgende fasering. Vanaf september 2019 start men met de eerste teelt om het terrein geschikt te maken voor de eerste opbrengsten in 2020. Dit houdt in dat men het terrein gaat ploegen en scheuren en wintertarwe zaaien. Ook worden er afrasteringen geplaatst en stroom en water gerealiseerd.

Vervolgens start men vanaf maart 2020 met het eerste volledig teeltseizoen en de verkoop van producten. De voornaamste afzet is via zelfoogst: mensen kunnen op basis van een abonnement of incidenteel zelf op de tuin hun groente oogsten en tegen betaling meenemen. Verder levert men we aan restaurants, landwinkels en dergelijke. Ook starten de stichting dan met rondleidingen op de tuin en met een project voor scholieren. 

Voor meer informatie, kijk dan op de website www.MoestuindeHaar.nl. Daar kunt u ook het schetsadvies vinden met achtergrondinformatie over hoe de stichting tot het streefbeeld is gekomen.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten