Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Regio - Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de vergroening van een speelplein, de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt. Al 24 buurtcomités, verenigingen, stichtingen en groepen bewoners in het gebied van De Stichtse Rijnlanden kregen subsidie voor hun initiatief! Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project betaalt.

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Kijk op www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden