Nieuw college Stichtse Rijnlanden

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het waterschap in ons gebied, heeft op 28 mei een nieuw dagelijks bestuur van dijkgraaf en hoogheemraden gekregen, zeg maar burgemeester en wethouders. "Een waterschap is in de Nederlandse wet georganiseerd zoals een gemeente: er is een gekozen gemeenteraad, in het waterschap heet dat het algemeen bestuur, het hoogste orgaan van het waterschap" legt Gerda Oskam uit. De inwoonster van Vleuten is met maar liefst ruim 6200 stemmen gekozen in het algemeen bestuur bij de verkiezingen van 20 maart. Zijn is lid van de fractie van de partij Water Natuurlijk, de grootste partij in de Stichtse Rijnlanden met 7 zetels. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die ondersteund wordt door D66 en GroenLinks. Voor Water Natuurlijk zit naast Gerda Oskam ook Jaap van der Heijden uit Langerak in het algemeen bestuur.

Regio - Net als in in een gemeente vinden er daarna coalitiebesprekingen plaats. Dat heeft op 28 mei geleid tot het coalitieakkoord onder de titel "Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer". De coalitie wil naast de zorg voor droge voeten voor inwoners, voldoende en schoon water (de wettelijke taken van het waterschap), meer aandacht geven aan duurzaamheid, de energietransitie en het bevorderen van biodiversiteit. Dat alles in een evenwichtige kostenverdeling tussen stedelingen, grootgrondbezitters, industrie en agrariërs.

Het is een coalitieakkoord tussen Water Natuurlijk, LNE (de vertegenwoordigers van Landbouw, Natuur en Economie), CDA en PvdA. Oskam: "Het is tevens een akkoord op hoofdlijnen, met een uitnodiging aan ieder om er samen verder invulling aan te geven, andere waterschapspartijen - maar nadrukkelijk ook betrokken burgers, agrariërs, ondernemers, organisaties en andere overheden in het gebied van De Stichtse Rijnlanden."

Het Algemeen Bestuur koos vervolgens unaniem de nieuwe wethouders. "in het waterschap heten wethouders hoogheemraad." De nieuwe hoogheemraden van de Stichtse Rijnlanden zijn Els Otterman (Water Natuurlijk) uit Bunnik, Bert de Groot (LNE) uit Kamerik, Bernard de Jong (CDA) uit Woerden en Constatijn Jansen op de Haar (PvdA) uit Utrecht.

"De burgemeester in een waterschap heeft eveneens een historische titel: dijkgraaf. De functienamen dijkgraaf en hoogheemraden geven aan dat waterschappen de oudste democratische bestuurslaag is. In 2022 wordt 900 jaar geïnstitutionaliseerd waterschapsbeheer gevierd, ook hier wordt in het coalitieakkoord aandacht aan besteed. Uiteraard ben ik ook daar heel blij mee als voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn."

De huidige dijkgraaf, Patrick Poelmann, heeft te kennen gegeven na 12 jaar niet te willen op gaan voor een nieuwe termijn. Het algemeen bestuur heeft op 28 mei daarom de unanieme voordracht van de vertrouwenscommissie van het algemeen bestuur, eendrachtig overgenomen om aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollengren, Jeroen Haan voor te dragen als nieuwe dijkgraaf. Als alles volgens planning verloopt zal Jeroen Haan op 2 september door de Commissaris van de Koning van Utrecht, Hans Oosters, worden geïnstalleerd in een buitengewone algemeen bestuursvergadering van de Stichtse Rijnlanden.

Meer berichten