Een mentor heeft regelmatig contact met zijn of haar cliënt.
Een mentor heeft regelmatig contact met zijn of haar cliënt. (Foto: Theo Scholten)

Mentoren gezocht voor de ondersteuning van ouderen

Er wordt veel gevraagd van mensen op het gebied van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, en zelfredzaamheid. Aan deze eisen kan niet iedereen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan personen met een beperking of ouderen die langzaam het overzicht en regie verliezen, wat hen erg kwetsbaar maakt.

Regio - Meestal zijn er dan familieleden die hierbij ondersteunen, die erop toezien dat er een prettige woonomgeving is en er juiste begeleiding en medische zorg geboden wordt en de zorg- en welzijnsbelangen goed behartigd worden. Maar wat als er geen familie is die hierbij kan ondersteunen?

Soms kunnen mensen niet (meer) zelf alle beslissingen overzien. Het is dan prettig dat er iemand naast u staat en daarin extra oren, ogen en stem kan zijn voor mensen die het niet meer zelfstandig kunnen vormgeven. Hoe kunt u iemand helpen ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden? Word Mentor!

Mentorschap

De kantonrechter kan dan een mentor benoemen die als wettelijk vertegenwoordiger de taak krijgt over de persoonlijke zorg- en welzijnsbelangen te waken, hen te ondersteunen om weloverwogen keuzes en beslissingen te nemen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan deze persoon ondersteunen en vertegenwoordigen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverleners, artsen en instanties.

De mentor sluit in de belangenbehartiging aan bij de wensen van de cliënt. Om haar goed te leren kennen, bezoekt de mentor zijn cliënt regelmatig. De mentor heeft formele taken en bevoegdheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij ziet erop toe dat de rechten van de cliënt worden gewaarborgd en de zorg "op maat" aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Mentor worden?

Mentoren hebben een belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Het is een boeiende taak waarmee u veel voor een ander kunt beteken. U kunt het mentorschap goed vormgeven naast andere bezigheden/ werk, omdat u flexibel uw afspraken met uw cliënt en zijn of haar zorgverleners kunt afstemmen. 

Stichting Mentorschap zet vrijwilligers in die het mentorschap uitvoeren. U ontvangt een zorgvuldige intake, scholing en begeleiding bij de uitvoering van het mentorschap. In september 2019 is er weer een scholing mentorschap. Wilt u hier meer over weten? Heeft u interesse om mentor te worden? Dan informeert Stichting Mentorschap u graag!

Wilt u alvast meer weten? Kijk dan op www.stichtingmentorschap.nl Coördinator Roza Welsing. rwelsing@stichtingmentorschap.nl Tel 06-10160139

Meer berichten