Logo brugutrecht.nl


Voor het ontvangen van o.a. De Brug en Het Stadsblad wil de gemeente dat inwoners een sticker nemen. Foto: Paul Hustinx
Voor het ontvangen van o.a. De Brug en Het Stadsblad wil de gemeente dat inwoners een sticker nemen. Foto: Paul Hustinx (Foto: )

Ook een JA-sticker voor kranten

Paul Hustinx

Als het aan de gemeente ligt

Besloten is er nog niets, maar de politieke verhoudingen zijn duidelijk na voorbespreking in de gemeenteraad. Een grote meerderheid wil niet alleen voor het bezorgen van reclame vanaf 2020 een JA-sticker als voorwaarde stellen, maar ook voor huis-aan-huiskranten zoals De Brug en het Stadsblad.

Utrecht - Aanjager van de discussie Partij van de Dieren heeft lang volgehouden om net zoals het Amsterdamse beleid voor huis-aan-huisbladen de bestaande werkwijze te handhaven. Dus wel bezorging, behalve bij een NEE-sticker. Informatieverspreiding door deze kranten draagt immers bij aan de democratie. Echter, aangezien de reclamebranche hierop in de hoofdstad handig had ingespeeld middels een reclamekrant met minimale redactionele inhoud, zag het Utrechts college al aanleiding het anders te regelen. En nu de PvdD dat ineens ook.

Al te grote gevolgen voor De Brug en het Stadsblad vreest PvdD'er Maarten van Heuven niet. "Veel mensen zullen gewoon een JA-sticker nemen." Maar De Persgroep, uitgever van De Brug, had de raadsleden in een schrijven gewezen op een aanzienlijke groep die niet zo zeer actief naar de krant uitkijkt, maar deze toch leest. Van Heuven denkt echter dat velen hiervan later alsnog een sticker zullen plakken. Dat vraagt 'een klein stapje van iedere Utrechter', maar betekent 'grote winst voor het milieu'. Hij denkt dat met een gerichte groep geïnteresseerde lezers de krant mogelijk zelfs aantrekkelijker kan worden voor adverteerders.

Businessmodel

Ook D66'er Maarten Koning verwacht dat. De Persgroep stelt echter de kans 'zeer groot' te achten dat er dan geen gezond businessmodel meer mogelijk is. Bijna alle partijen, inclusief de grote twee, GroenLinks en D66, volgden echter de lijn van het college. Wethouder Verschuure verwachtte geen enkel probleem. 'we vragen slechts aan mensen een sticker te plakken, persvrijheid, advertentiemarkt en huis-aan-huisbladen blijven bestaan'. Nieuwe reclamekranten als in Amsterdam vindt hij een veel groter probleem, en hij heeft al aanwijzingen dat Amsterdam het Utrechtse voorbeeld wil overnemen. De Persgroep had ter voorkoming van 'Amsterdamse problemen' een minimale hoeveelheid redactionele vulling voorgesteld. Volgens D66'er Koning gaat het slechts om een keuze voor NEE- of JA-stickerbeleid, met keuzevrijheid voor de burger, waarbij 'JA' effectiever is voor papierreductie. De enige partijen die het huidige beleid voor kranten wilden handhaven waren VVD en Stadsbelang, maar deze wilden ook op het vlak van reclamefolders weinig veranderen. VVD'er Martijn van Dalen zegt signalen te hebben dat kranten door oplagedaling zullen omvallen. Veel digitaal of anders minder vaardige mensen zullen de dupe zijn, vreest hij. Tijden veranderen, erkent hij, maar de overheid hoeft kranten ook niet om zeep te helpen. De wethouder regelt overigens nog wel een uitzondering voor niet-commerciële, beperkt verschijnende wijkkranten. De besluitvorming is op 18 juli.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten