Raad stemt voor JA-sticker

Regio - In haar laatste vergadering voor de vakantie stemde de gemeenteraad in met het voorstel om voor bezorging van zowel reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen per 1 januari een JA-sticker als voorwaarde te stellen. De VVD, tegen dit beleid, diende een amendement in om voor de bladen eenzelfde uitzondering te laten gelden als voor wijkkranten – deze mogen overal worden bezorgd behalve bij een NEE-sticker – maar dit voorstel haalde het niet. Wethouder Verschuure wees nog eens op Amsterdamse gevolgen van reclamebladen die vermomd waren als huis-aan-huisbladen, wat de doelstelling van papierbesparing niet dichterbij brengt. De Persgroep, uitgever van o.a. De Brug, had voorgesteld dit probleem op te lossen door eisen te stellen aan de hoeveelheid redactionele inhoud.

Meer berichten