Inspraak Beleidsnota

Regio - De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september ter inzage. Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een aantal informatieavonden: op maandag 2 september in Milandhof Zegveld (Middenweg 2 in Zegveld), op donderdag 5 september in Dorpshuys Cothen (C.B. Kentiestraat 2 in Cothen), op maandag 9 september in Zalencentrum St. Joseph (Heilig Levenstraat 4 in Montfoort) en op donderdag 12 september in HF Witte Centrum (Henri Dunantplein 4 in De Bilt). De informatieavond duurt telkens van 20.00 tot 21.30 uur.

De beleidsnota gaat over peilbeheer en peilbesluiten. U kunt de ontwerp Beleidsnota peilbeheer en de bijbehorende stukken inzien t/m 23 september bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten of via www.destichtserijnlanden.nl bij het onderdeel plannen en projecten/peilbesluiten. Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen bij het waterschap, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Meer berichten