Amadeus Lyceum Vleuten zoekt naar meer ruimte

Het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum groeit. Het huidige schoolgebouw in Vleuten is te klein om alle leerlingen een plek te bieden. De gemeente zoekt samen met de school en de wijk ruimte voor deze kinderen.

Vleuten - In het huidige schoolgebouw op de Burchtpoort 3 is geen extra ruimte. Er is eerst zoek gedaan naar een tijdelijke oplossing voor de huisvesting van het Amadeus Lyceum. De gemeente, de NUOVO Scholengroep en Willibrord Stichting hebben gekozen voor VOLT!. Hier kunnen na de zomervakantie zo'n 200 leerlingen van het Amadeus Lyceum terecht. VOLT! ligt in dezelfde wijk, is ingericht voor voortgezet onderwijs, past bij het onderwijsconcept van het Amadeus Lyceum en heeft de ruimte beschikbaar die Amadeus Lyceum nodig heeft. NUOVO Scholengroep, het bestuur van VOLT!, heet de leerlingen van het Amadeus Lyceum van harte welkom. De scholen maken goede afspraken over het gezamenlijk gebruik van het gebouw en doen hun best om de leerlingen van beide scholen zich thuis te laten voelen. Daarnaast zoeken de gemeente en schoolbesturen naar ruimte in de wijk voor de langere termijn. Hierbij maken zij graag gebruik van de denkkracht van wijkbewoners en ouders en leerlingen van de school. Na de zomervakantie komt hier een bijeenkomst over.


­­

Meer berichten