Inzicht in de toekomst van Utrecht

Regio - Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van Nederland. Om inwoners van de provincie Utrecht hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze in te dienen, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies.

Op donderdag 12 september zijn inwoners van de Provincie Utrecht van harte welkom om, tussen 19:00 uur en 21:00, in het Provinciehuis om te praten over de toekomst van Utrecht. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving. Een van de speerpunten van de bijeenkomst is de overgang naar duurzame energie.

Meer berichten