Sander Dilweg, voorzitter van Stichting De Meent, overhandigd de Petitie aan de voorzitter van Mens en Samenleving. Foto: Johan Maaswinkel.
Sander Dilweg, voorzitter van Stichting De Meent, overhandigd de Petitie aan de voorzitter van Mens en Samenleving. Foto: Johan Maaswinkel. (Foto: Johan Maaswinkel.)

Bewoners protesteren tegen azc opvang

1.400 handtekeningen

De Redactie

Voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Mens en Samenleving van de Gemeente Utrecht, werd een petitie tegen de nieuwe opvanglocatie overhandigd, aan de voorzitter Corine van Dun.

De Meern - Met deze verzameling handtekeningen willen Stichting De Meent en direct omwonenden van de gekozen locatie aan de Meentweg 168 aantonen dat er in de omgeving van de geplande woonvoorziening géén draagvlak is voor dit type opvang op deze plek, zoals eerder door wethouder van Ooijen werd gesuggereerd. Zij vinden het belangrijk van zich te laten horen, aangezien diverse eerdere gesprekken met raadsleden en andere betrokken partijen hebben aangetoond dat noch de gemeente, noch het COA zich uitgebreid in de locatie, de directe omgeving, haar bewoners én de bijbehorende risico's hebben verdiept. De betrokken bewoners, die overigens niet tegen opvang in kleinschalige woonvoorzieningen zijn, vinden de keuze om 20 voornamelijk mannelijke asielzoekers in de leeftijd van 14 tot 17 jaar op deze locatie te huisvesten onbegrijpelijk.

De bewoners willen kleinschalige opvang Zo ligt de locatie afgelegen en ontbreekt het aan de nodige faciliteiten en overige voorzieningen waardoor er in veel extra's moet worden voorzien in de vorm van vervoer, sociale opvang, recreatie, sport en dagbesteding. Daarnaast wonen er in deze wijk veel ouderen, waardoor directe aansluiting en daarmee integratie met naaste buurtbewoners ontbreekt. Bovendien is de woning gelegen aan de rand van een park, recht tegenover een plek waar sprake is van het dealen van drugs en andere vormen van overlast. Om aan alle benodigde veiligheidsmaatregelen en noodzakelijke faciliteiten te voldoen, zullen er volgens bewoners veel kostbare 'pleisters' moeten worden geplakt. Zij doen daarom een dringend beroep op de gemeente Utrecht om opnieuw naar het doel, de doelgroep en de gekozen methodiek in combinatie met de gekozen locatie te kijken en een gedegen risico en kosten-baten analyse te maken voordat er over de diverse vergunningsaanvragen van het COA wordt beslist.

Bewoners in actie
De petitie bestaat uit zo'n 1.400 handtekeningen, grotendeels van bewoners van De Meern. Met het aanbieden van de handtekeningen vragen bewoners uit De Meern ook nadrukkelijk aandacht voor de situatie in de wijk en de serieuze bedenkingen bij de gekozen opvanglocatie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden