Utrecht schaft papieren bon af

De papieren parkeerboete is in Utrecht sinds deze week verleden tijd. De gemeente controleert met scanauto's of parkeergeld is betaald. Als u geen of te weinig parkeergeld hebt betaald, dan krijgt u een parkeerbon. Dit heet een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting'. Automobilisten die niet betalen, krijgen hun zogeheten naheffing binnen twee weken thuisgestuurd.

Utrecht - Sinds deze week krijgt u geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser. In de brief met de naheffingsaanslag staat hoe u moet betalen. Handhaving met scanauto's: hoe gaat dat? Scanauto scant kenteken en controleert of parkeergeld betaald is. De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto's van de situatie. Daarna volgt een automatische controle via het Nationaal Parkeer Register of parkeergeld betaald is. Tussen het moment van het scannen van het kenteken en de controle zit expres een kleine vertraging. Dit is om te voorkomen dat mensen een bon krijgen die net aan het betalen waren. Handhaver voert extra controle uit op het stadskantoor. Kentekens waarvoor niet betaald is, worden op het stadskantoor nog een keer gecontroleerd. Handhavers controleren aan de hand van de foto's van de situatie of een parkeerbon inderdaad terecht is of niet. Bij twijfel gaat een handhaver ter plekke kijken.  Als u geen of te weinig parkeergeld hebt betaald, dan krijgt u binnen twee weken de 'naheffing voor het niet betalen van parkeerbelasting' thuis gestuurd. Dit doet de BghU in opdracht van de gemeente. Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken bij het BghU. Als u drie of meer parkeerbonnen niet hebt betaald, dan loopt u kans om een wielklem te krijgen.

Er zijn vier scanauto's in de stad Utrecht. Deze scanauto's rijden zeven dagen per week in de gebieden met betaald parkeren. Dus alle parkeerplekken worden regelmatig op verschillende tijden gecontroleerd.

Meer berichten