In gesprek over opvoeden, weerbaarheid en loslaten

Maandag 14 oktober start bij het Buurtcentrum Hof 't Spoor om 20.00 uur een vierdelige serie 'ontmoetingen over waarden in opvoeding'. De vier themaontmoetingen Waardevol opvoeden duren elk twee uur. Ze zijn in een kleine setting met aandacht en tijd voor een open gesprek.

Leidsche Rijn - Wie kinderen heeft weet dat opvoeden vol uitdagingen zit. Je kinderen weerbaar maken en weten wanneer je ze kunt loslaten zijn uitdagende opvoedvragen. Gesprekken met andere opvoeders zijn dan verhelderend. De ontmoetingen zijn kosteloos bij te wonen aan de aan de Operettelaan 629. Meer informatie en de de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op: vindhetantwoordinjezelf.nl .

Apostolisch Genootschap
Vindhetantwoordinjezelf is een initiatief van het Apostolisch Genootschap. Deze religieus-humanistische levensbeschouwing is er voor iedereen die bewust met zingeving bezig wil zijn. Apostolischen geloven dat al het leven voortkomt uit één oorsprong en dat mensen gelijkwaardig zijn. En dat mensen de verantwoordelijkheid hebben zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 69 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

Meer berichten