Het Utrechts Sportakkoord

Sport is een Challenge!

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord.

Regio - Het doel van het Utrechts Sportakkoord is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Dit gebeurd door middel van Challenges: de challenge voor sportaanbieders, de challenge samenwerking sportakkoord (alliantie), de challenge buurtsportcoach sportakkoord en de challenge aangepast sporten. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportutrecht.nl/sportakkoord.

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. In het formulier kunt u aangeven voor welke challenge u subsidie vraagt. Gebruik per challenge een nieuw formulier. Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen: kopie bankafschrift met IBAN, kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, kopie statuten van de organisatie. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag.
­­

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden