Leger des Heils zoekt Collectanten

Regio - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Utrecht voor de jaarlijkse collecteweek van 25 t/m 30 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie en worden volledig betaald vanuit donaties. Denk aan: maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden