GroenWest: 'Huur stijgt met 2,6 procent'

UTRECHT - GroenWest vraagt dit jaar een inflatievolgende huurverhoging aan het grootste deel van haar huurders. Hun huur stijgt met 2,6 procent, gelijk aan het inflatiepercentage over 2019. Huurders die financieel geraakt worden door de Coronacrisis kunnen rekenen op coulance en maatwerk.

UTRECHT - GroenWest vraagt dit jaar een inflatievolgende huurverhoging aan het grootste deel van haar huurders. Hun huur stijgt met 2,6 procent, gelijk aan het inflatiepercentage over 2019. Huurders die financieel geraakt worden door de Coronacrisis kunnen rekenen op coulance en maatwerk.

Net als vorig jaar kiest GroenWest dit jaar voor een inflatievolgende huurverhoging. De corporatie vraagt dit jaar een huurverhoging van 2,6 procent aan huurders die ze tot haar doelgroep rekent. Het gaat om de huurders met een bruto jaarinkomen tot 43.574 euro. Dezelfde huurverhoging van 2,6 procent vraagt GroenWest aan huurders van een sociale huurwoning met een huidige netto huur boven 737,14 euro. GroenWest vraagt aan ongeveer 900 huurders de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze groep heeft een inkomen boven 43.574 euro en een huidige netto huur onder 737,14 euro. Op deze manier gaan deze huurders meer naar draagkracht betalen voor hun woning.

Maatwerk en coulance
Net als de andere Utrechtse woningcorporaties heeft GroenWest ervoor gekozen om de huurverhoging door te laten gaan. Uitstellen of niet door laten gaan, is een maatregel die voor álle huurders zou gelden. Maar lang niet alle huurders ondervinden een inkomensdaling door de Coronacrisis. Daarnaast heeft GroenWest de huurinkomsten nodig om nieuwe woningen te bouwen voor woningzoekenden, én voor het onderhouden en verduurzamen van de bestaande woningen. “Juist huurders die wel financieel geraakt worden door de Coronacrisis willen we zoveel mogelijk ondersteunen met maatwerkoplossingen zoals huurbevriezing en huurverlaging. Hiervoor gebruiken we het sociaal huurakkoord en geven we onze huurders extra lang de tijd om huurbevriezing aan te vragen. Als een huurder bij ons aanklopt voor hulp, bekijken we met elkaar zijn of haar persoonlijke situatie en wat de mogelijkheden (maatwerk) zijn”, aldus directeur-bestuurder Karin Verdooren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden