Per 1 juli 2020 draagt Primair Huisartsenposten de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de spoedposten over aan de regionale huisartsenorganisaties. (Foto: Privé)
Per 1 juli 2020 draagt Primair Huisartsenposten de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de spoedposten over aan de regionale huisartsenorganisaties. (Foto: Privé) (Foto: )

Overname van huisartsenpost per 1 juli

Per 1 juli 2020 draagt Primair Huisartsenposten de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de spoedposten over aan de regionale huisartsenorganisaties.

LEIDSCHE RIJN - Dit betekent dat de spoedpost LeidscheRijn onder de verantwoordelijkheid komt van SpoedzorgNU. SpoedzorgNU maakt samen met RegiozorgNU onderdeel uit van de ZorgNU, de coöperatie van huisartsen in Noordwest Utrecht. Dehuisartsen van ZorgNU, Leidsche Rijn Julius Gezondsheidscentra (LRJG) en Gezondheidscentrum HetZand dragen op deze post zorg voor de huisartsenspoedzorg buiten kantooruren. Met de overdracht houdt Stichting Primair Huisartsenposten op te bestaan.

SpoedzorgNU en Primair bereiden deze transitie gezamenlijk op zorgvuldige wijze voor. Bij de overdracht staan continuïteit, veiligheid en kwaliteit van zorg voorop.Wat betekent deze overdracht voor u en onze samenwerking? Vanuit RegiozorgNU, LRJG en ’t Zand werken wij al samen om de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen te organiseren en de zorg in de wijk te verbeteren. Vanaf 1 juli wordt SpoedzorgNU uw aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op de huisartsenzorg buitenkantooruren. 

Door de 24/7 huisartsenzorg binnen één organisatie te integreren realiseren wij meer samenhang in de organisatie van de huisartsenzorg in ons werkgebied. Zo kunnen wij nog beter bijdragen aan onze gezamenlijke doelstelling: de juiste zorg op de juiste plek.

Het is mogelijk dat lopende afspraken en/of contracten moeten worden herzien, als gevolg van de overdracht van de posten door Primair aan SpoedzorgNU. Indien wij hierover nog geen contact hebben opgenomen, doen wij dit op korte termijn.

De gevolgen voor inwoners zijn minimaal. De spoedpost blijft bereikbaar op het bestaande telefoonnummer. Het bezoekadres blijft gelijk, met dezelfde triagisten, huisartsen en werkprocessen.Het enige dat voor inwoners zichtbaar verandert is de naam van de spoedpost (Spoedpost NoordwestUtrecht) en de patiëntensite (www.spoedpost-noordwestutrecht.nl; beschikbaar vanaf 1 juli). Met deze minimale verandering kunnen inwoners ook na 1 juli kan blijven rekenen op de kwaliteit van zorg en dienstverlening die zij gewend waren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden