<p>Twee jongens, &eacute;&eacute;n van peuteropvang de Veldmuis en de ander van peuteropvang Waterwin, spelen samen bij de vakantieopvang. Eigen foto</p>

Twee jongens, één van peuteropvang de Veldmuis en de ander van peuteropvang Waterwin, spelen samen bij de vakantieopvang. Eigen foto

Extra peuteropvang in vakantie door subsidie

  Nieuwsflits

LEIDSCHE RIJN/VLEUTEN-DE MEERN - KOKO Kinderopvang biedt peuters met een doelgroep-indicatie tijdens de herfst- een kerstvakantie extra peuteropvang aan. De landelijke subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020/2021’ maakt het mogelijk om deze extra uren gratis aan te bieden.

“Zo kunnen de kinderen inhalen wat ze eerder tijdens de coronacrisis gemist hebben”, zegt Ilse Davids, pedagogisch beleidsmedewerker. “Zoals het contact met de andere kinderen, het spelend leren onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers en andere activiteiten dan ze thuis gewend zijn. Het zijn allemaal activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkeling en belevingswereld waardoor niet alleen de taal, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.”

Thuis aan de slag

Ouders hebben zelf aan kunnen geven of zij gebruik willen maken van de extra peuteropvang. “In de periode dat we gesloten waren, is er uiteraard contact met de ouders en peuters gehouden. Per locatie werden er binnen een bepaald thema verschillende peuteractiviteiten bedacht waarmee ouders thuis aan de slag konden. Zo kon iedereen thuis extra spelen en leren. Dat ouders het belang van dit peuteraanbod erkennen en waarderen blijkt uit de behoefte aan extra speel- en leeruren voor hun peuter bij ons op de opvang. Een mooi compliment voor onze collega’s die op de groep staan!”, aldus Ilse Davids. “We zijn blij dat we dit met deze subsidie kunnen doen!”

Indicatie

Alleen peuters met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor de extra weken peuteropvang. “Het is belangrijk dat deze peuters extra aandacht krijgen als het gaat om bijvoorbeeld taalontwikkeling”, vertelt Ilse. “Op de locaties besteden we veel aandacht aan taal; woordenschatuitbreiding door het zingen van liedjes, het voorlezen van boekjes, maar ook onderling leren de kinderen veel van elkaar. Ook wordt er gewerkt met verschillende thema’s.

Vakantiethema

 Tijdens de extra opvang is er een speciaal vakantiethema voor de kinderen bedacht. Zo staat tijdens de herfstvakantie alles in het teken van ‘Wie ben ik en wie ben jij?’. Kinderen van verschillende locaties leren elkaar en nieuwe medewerkers kennen. Wat hebben we gemeen met elkaar en waarin verschillen we?” 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden