<p>Over het algemeen komt de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle en is er een landelijke daling in het aantal vangsten. Foto: Rob Wirtz</p>

Over het algemeen komt de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle en is er een landelijke daling in het aantal vangsten. Foto: Rob Wirtz

(Foto: )

Meer muskusratten gevangen

  Nieuwsflits

REGIO - In het afgelopen jaar, 2020, zijn er in totaal 18.280 muskusratten gevangen in de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat is een stijging van 16 procent. Dit blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Landelijk gezien is er juist een daling in het aantal vangsten. De muskusrattenpopulatie neemt verder af, waardoor de waterschappen minder muskusratten vangen.

Over het algemeen komt de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle en is er een landelijke daling in het aantal vangsten. Ook in het beheergebied van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland, dat muskusratten bestrijdt namens zes waterschappen, zijn er gebieden waar minder muskusratten zijn. Er zijn in 2020 in totaal 18.280 muskusratten gevangen. In 2019 waren dat er 15.773.

Regionale verschillen

De meeste muskusratten werden gevangen in het gebied van de waterschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard. In die gebieden werden dan ook de meeste uren ingezet. De komende jaren is er een slag te maken om op het landelijke niveau te komen. De doelstelling is om de muskusrat in 10 à 15 jaar terug naar de landsgrens te dringen. Om dit te realiseren wordt er continu gezocht naar verbeteringen in de aanpak, waarvoor in 2020 al stappen zijn gezet. Zo wordt er meer groepsmatig gewerkt, wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestrijding en worden innovaties ingezet als speuren met behulp van watermonsters op environmental-DNA en speuren met drones met warmtebeeldcamera’s. Ook medewerking van de inwoners kan het werk vergemakkelijken. Zij kunnen het hier melden als ze een muskusrat zien: Muskusrattenbestrijding in Nederland.

Schade aan dijken 

Muskusratten komen van nature niet voor in Nederland en hebben geen natuurlijke vijanden, ze zijn hier door menselijk handelen beland. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers; ze graven holen en gangen in dijken. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. De muskusrat is een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en kunnen inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden