<p>Inge Coolen en Mirelle Valentijn bieden graag handvatten om de online en offline wereld dichter bij elkaar te brengen. Foto: Roberto Cancian</p>

Inge Coolen en Mirelle Valentijn bieden graag handvatten om de online en offline wereld dichter bij elkaar te brengen. Foto: Roberto Cancian

Groepsdynamiek na thuisonderwijs

  Nieuwsflits

DE MEERN - Sinds maandag 8 februari hebben veel kinderen de overgang gemaakt van thuisonderwijs naar onderwijs op school. Na deze lange periode is het extra belangrijk om de stap goed te begeleiden. “Wij gunnen alle kinderen een zachte landing op school na deze intensieve weken thuis”, geeft Inge Coolen namens het Kenniscentrum ‘Omgaan met Pesten’ aan.

Als kinderen weer naar school gaan worden ze opnieuw geconfronteerd met veranderingen en een andere manier van werken. “Hoe fijn zou het zijn om deze eerste dagen vooral aandacht te geven aan het weer contact maken met elkaar om op die manier de overgang heel bewust te maken?”, zegt collega Mirelle Valentijn. De maatregelen en richtlijnen vragen daar om. De kinderen zijn ruim acht weken niet als klas bij elkaar geweest, langer dan een zomervakantie. “Een leraar begint op nul met groepsvorming en groepsdynamica. Het groepsproces is wekenlang doorbroken.”

Digitaal pesten

Ook tijdens thuisonderwijs en les op afstand komen fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. “Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij letterlijk op afstand van de docent waren, kan het zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar is toegenomen. Grenzen worden online sneller overschreden, gevolgen minder zichtbaar”, aldus Valentijn. Uit onderzoeken blijkt dat deze problematiek is toegenomen. De Kindertelefoon zag het online pestgedrag toenemen tijdens de coronaperiode. “Leerkrachten en mentoren zijn ook nu de aangewezen personen om zich in te zetten voor het vasthouden of herstellen van sociale veiligheid in de groep. Het coronavirus en de maatregelen hebben grote impact op onze samenleving en ons gedrag”, vult Coolen aan. Op de website van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten geven Coolen en Valentijn leerkrachten en mentoren tips hoe zij extra aandacht kunnen geven aan kwetsbare kinderen. 

Regelmatig checken

“Blijf regelmatig checken of ze okay zijn en blijf met ze in contact, zijn net als ouderbetrokkenheid bij sociale veiligheid en het aansturen op gewenst gedrag, voorbeelden daarvan. Het opbouwen van het groepsgevoel is zó belangrijk, net als het direct melden bij pesten en grensoverschrijdend gedrag”, zegt Coolen. Het tweetal kijkt uit naar de tijd dat ze weer live opleidingen kunnen geven aan toekomstige verschilmakers. “Online breng je het anders over; lichaamshouding en groepsdynamica zijn zo belangrijk.” 

Lang effect

De invloed van thuisonderwijs zal lang effect hebben. “Leerkrachten weten niet altijd wat er speelt in een groep, daarom bieden wij handvatten om de online en offline wereld dichter bij elkaar te brengen.” Een Feel Fine Online workshop in de klas kan de leerkracht meer inzicht geven in de online wereld van leerlingen en leerlingen leren hoe ze zich online prettig kunnen voelen met elkaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden